Monday, December 15, 2014

समता संदेश पदयात्रा... कंधार - बहाद्दरपुरा ते बसवकल्याण !!!

शरणु शरणार्थी !

चलो बहाद्दरपुरा(कंधार)....चलो बसवकल्याण !!!


|| समता संदेश पदयात्रा ||


कंधार(बहाद्दरपुरा) ते बसवकल्याण

दि.२५/१२/२०१४ ते १/१/२०१५

पदयात्रा उद्घाटन सोहळा :
दि.२५/१२/२०१४
सकाळी १०:००

ऊरीलिंग पेद्दी नगर
बहाद्दरपुरा,कंधार
जि.नांदेड

आशिर्वाद:
प.पु.राष्ट्रसंत डॉ.शिवलींग शिवाचार्य महाराज अहमदपुरकर

उद्घाटक:
मा.महादेवजी जानकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष-रा.स.पा.

मा.भाई केशवरावजी धोंडगे, माजी खासदार व संशोधक

प्रमुख पाहुणे:
मा.खा.सुनिल गायकवाड, सांसद लातुर

मा.आ.प्रतापराव पाटील

मा.आ.मनोहर पटवारी

मा.आ.सुधाकरजी भालेराव

मा.आ.गंगाधररावजी पटणे

मा.आ.ईश्वरराव भेसीकर

मा.नागनाथ (आण्णा) निडवदे
जील्हाध्यक्ष -भाजपा.लातुर

मा.मुक्तेश्वरजी धोंडगे

मा.हरीहरजी भोसीकर

मा.चंदन पाटील नागराळकर

मा.माधवरावजी पांडागळे

मा.अविनाशभाऊ भोसीकर
संस्थापक बसव ब्रिगेड

मा.शिवाभाऊ नरंगले
मा.भगवान राठोड
मा.नामदेव पटणे

निमंत्रक:
शरण :भगवान चिवडे गुरुजी
शरण.दयानंदजी काळशेट्टे
शरण.संतोष दापकेकर
शरण.महेश पाटील थो.सावरगाव
शरण.विश्वनाथ भुरे बहाद्दरपुरा
शरण.दत्ता डांगे फुलवळ
शरण.संजय पाटील कदुकीनी
शरण.शिवसांब देशमुख कवठा
शरण.रामेश्वर चौंडा जळकोट
शरण.प्रभाकर बारोळे जांब
शरण.गजेंद्र कीडे जळकोट

संयोजक:
अँड.शिवानंद हैबतपुरे
(बसवकथाकार)
संपर्क : 0 90 96 95 11 79
 
शरणांचे आगमन आम्हाला प्राणाहुनही प्रीय आहे....
(आपल्या सुचनांचे स्वागत आहे)

No comments:

Post a Comment