Wednesday, August 27, 2014

जागावाटपावरुन महायुतीत फूट पडणार नाही... भूम येथील शेतकरी मेळाव्यात महादेवजी जानकर यांचे वक्तव्य.

( साभार : दै. एकमत, उस्मानाबाद, दि. 27/08/2014 )

No comments:

Post a Comment