Thursday, April 10, 2014

सर्व राष्ट्रीय समाज बांधवांना महात्मा फुले जयंती दिना निमित्त हार्दिक शुभेच्छा !

 ॥ ख्रिस्त ,महमद ,मांग, ब्राह्मणाशी, धरावे पोटाशी बंधुपरी ॥
- महात्मा जोतीराव फुले


एकात्म राष्ट्रवाद हाच फुलेवाद...
- महादेव जानकर

No comments:

Post a Comment