Wednesday, March 12, 2014

गारपीटमुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी करताना व शेतकर्यांशी संवाद साधताना महादेव जानकर...

 गारपीटमुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी करताना व शेतकर्यांशी संवाद साधताना महादेव जानकर...
( साभार  : दै. सकाळ व दै. पुण्यनगरी' मधून...पुणे - दी.12/03/2014 )

No comments:

Post a Comment