Wednesday, February 26, 2014

राष्ट्रीय समाज पक्ष आयोजित महापरिवर्तन रॅली...


महापरिवर्तन रॅली
प्रारंभ : फलटण > दहिवडी > म्हसवड > पिलीव > माळशिरस > सांगोला.
दि. 26/02/2014
सायंकाळी ६.00 वा. मोरे चौक, सांगोला, जी. सोलापुर येथे भव्य जाहीर सभेचे आयोजन...

 

No comments:

Post a Comment