Monday, January 28, 2013

सरकारचे, केंद्रीय कृषिमंत्री यांचे लक्ष 'दारू'कडे... पण 'पुर्णान्न दुधा'कडे...शेतकऱ्यांच्या व पशुपालकांच्या पशुधनाकडे... शेतकरी, पशुपालक समाजाच्या समस्यांकडे लक्ष नाही.


No comments:

Post a Comment