Tuesday, January 22, 2013

बारामती नगरपालिकेच्या मनमाणी कारभाराविरोधात तसेच दलित वस्तीसाठी आलेला निधी इतर कामासाठी वापरला जात असल्यामुळे नगरपालिकेसमोर राष्ट्रीय समाज पक्षाचे धरणे आंदोलन !


No comments:

Post a Comment