Sunday, August 21, 2011

Yashwant Nayak ( Monthly, Aug 2011 )


1 comment:

  1. "अहिल्या"च्या स्वराज्यात तूम्ही अजून शांत का?
    पाया खाली आग तरी डोके थंड का?
    इतरांनी फडकवले आपापले झेंडे तूमच्या तलवारींना अजून गंज का? उठा जागे व्हा आपला "राष्ट्रीय समाज पक्षाचा झेँडा" फडकवण्यास सज्ज व्हा!
    ॥जयमल्हार॥

    ReplyDelete